بررسي كاربرد لولاس‌هدر در سيستم هاي گرمايشي به همراه شبيه‌سازي جريان در داخل آن

وضعيت عملكرد بويلرها به عنوان يكي از مصرف‌كننده‌هاي عمده انرژي در ساختمان، نقش مهمي در تعيين ميزان مصرف انرژي ساختمان ايفا مي‌نمايد. از اين رو کنترل راندمان اين تجهيز و بهبود عملکرد آن، گام موثري در رفع مشکلات موجود در مصرف انرژي ساختمان و كاهش تلفات انرژي خواهد بود. يكي از راه‌هاي بهبود عملكرد بويلر‌ها به كارگيري لولاس‌هدر در سيكل عملكردي آنها است. هدف اصلي از بكارگيري لولاس‌هدر ايجاد يك ايزوليشن هيدروليكي ميان مدارهاي اوليه (مدار شامل بويلر) و مدار ثانويه (مدار مصرف كننده حرارت) است.

در اين مقاله به بيان اهميت بكارگيري لولاس‌هدر در سيكل گرمايش پرداخته مي‌شود. همچنين جهت تبيين فرآيند‌هايي كه در درون لولاس‌هدر اتفاق مي‌افتد از شبيه‌ساري عددي كمك گرفته شده است.

دانلود مقاله لولاس هدر کلیک کنید.

فهرست