در بویلرهای غیر چگالشی گازهای حاصل از احتراق پس از گرم نمودن آب در گردش سیستم، با دمای بالا از طریق دودکش به محیط خارج تخلیه می گردد. تخلیه گازهای حاصل از احتراق با دمای بالای حدود oC150، تلفات شدید انرژی را به ساختمان تحمیل می نماید. علاوه بر این تنظیم نسبت سوخت به هوا در این دیگ ها با مشکلات فراوانی همراه بوده و بر این اساس، گاز مصرفی جهت تأمین بار حرارتی ساختمان افزایش می یابد. از دیگر معایب دیگ های غیر چگالشی به عدم امکان تنظیم ظرفیت عملکرد آن با بار حرارتی مورد نیاز ساختمان، حجم آب گیری بالا، محدودیت در دمای آب برگشتی و محدودیت در دبی آب در گردش سیستم می توان اشاره نمود.
راندمان بالای عملکرد دیگ های چگالشی (كارآيي حدود۱۱۰%) از مهترین مزایای بهره گیری از این تجهیزات می باشد، گازهای حاصل از احتراق با دمای حدود oC70 به محیط تخلیه می گردد که بدین ترتیب حداکثر استفاده از حرارت موجود امکان پذیر می گردد. همچنین دریافت گرمای نهان حاصل از چگالش گازهای احتراقی از دیگر نقاط تأمین حرارت مورد نیاز سیستم است.

آموزش کامل دیگ چگالشی و مزیت های آن

فهرست