#ردپای_آب

کمپین ردپای آب با هدف آگاهی از بحران کمبود آب و تعهد در صرفه جویی مصرف آب برگزار می گردد.

ردپای آب چیست؟

ردپای آب، مقدار آبی را که برای تولید هر محصول و یا خدماتی که توسط فرد یا جامعه استفاده می‌شود، اندازه گیری می‌کند.ردپای آب به ما کمک می‌کند تا متوجه شویم برای چه اهدافی منابع محدود آب شیرین ما مصرف و آلوده می‌شوند.

ردپای آب از سه جزء تشکیل شده است: سبز، آبی و خاکستری.

آب شیرین یا همان آب آبی، عبارت از آبی است که در رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و سفره‌های آب زیر زمینی یافت می‌شود.

آب نهفته در خاک، یا همان آب سبز، عبارت از آبی است که پس از بارندگی در خاک می‌ماند. به عبارت دیگر، آب سبز آب بارانی است که در خاک نفوذ کرده و توسط گیاهان تشنه جذب می‌شود. این آب که در گیاهان ذخیره می‌شود بخش عمده‌اش تبخیر سطحی می‌شود.

آب خاکستری به آلودگی که در اثر فعالیت‌های مختلف بشر از قبیل شهرنشینی، فعالیت صنایع و یا حتی فعالیت‌های کشاورزی بوجود می‌آید و از حد استاندارد قابل استفاده پایین تر قرار گرقته باشد، اشاره دارد.

تولید یک کیلوگرم گوشت گاو ۱۵ هزار لیتر آب نیاز دارد. (۹۳٪ آب سبز، ۴٪ آب آبی ، ۳٪ آب خاکستری)

فهرست