همایش تاسیسات و انرژی در ساختمان
نظر به حضور پرشور و گرم و صمیمی شما در همایش تاسیسات و انرژی در ساختمان که به همت گروه مبنا برگزار گردید، برخود لازم می دانیم از جانب کلیه دست اندرکاران همایش از حضور شما عزیزان نهایت تشکر و قدردانی را بعمل آوریم.

فهرست