موضوع: فراخوان ثبت نام ناظران حقوقی اندازه گیری و صحه گذاری طرح ( جایگزینی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰تن با سن بالاتر از ۳۵سال )

شرکت مشاوران بهسازی نوسازی انرژی (مبنا) به عنوان مدیریت طرح های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به نمایندگی از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و براساس مصوبه شماره ۲۸۳۸۶۱ تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ شورای اقتصاد، در نظر دارد جهت اجرای طرح ” جایگزینی ۶۵هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰تن با سن بالاتر از ۳۵سال ” نسبت به شناسایی و بکارگیری ناظران حقوقی اندازه گیری و صحه گذاری واجد شرایط موضوع مذکور اقدام نماید.

الف) شرح مختصر کار:

در این طرح که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در نوسازی تعداد ۶۵هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰تن با سن بالاتر از ۳۵سال و به منظور کاهش مصرف گازوئیل اجرا می شود از خدمات ناظران حقوقی واجد شرایط در مراحل قبل، حین و پس از اسقاط و جایگزینی کامیون ها استفاده می شود.

ب ) حداقل شرایط متقاضی حقوقی:

۱٫دارا بودن گواهینامه و مجوز سازمان ملی استاندارد در زمینه بازرسی خودرو

۲٫دارا بودن سابقه حداقل ۳سال در زمینه بازرسی خودرو

اشخاص حقوقی ( شرکت های بازرسی، دانش بنیان و …) که دارای شرایط اولیه ذکر شده در بند (ب) بوده و توانایی و آمادگی شرکت در فراخوان را دارند، می توانند تا تاریخ ۹۶/۰۳/۲۴ با مراجعه به سامانه الکترونیکی به نشانی www.mabnaco.net اقدام به ثبت نام نموده. اطلاعات کامل طرح نیز در سایت اختصاصی طرح به نشانی www.truck.ifco.ir در دسترس است.

توجه: این فراخوان صرفاً جهت ارزیابی کیفی ناظران صحه گذاری واجد شرایط می باشد و هیچ تعهدی برای شرکت مبنا ایجاد نمی کند. درصورت عدم تکمیل یا ناقص و مخدوش بودن فرم ارزیابی کیفی، صلاحیت شخص حقوقی متقاضی قابل بررسی نخواهد بود.

فهرست