نوروز ۹۶ دانه را جایگزین سبزه کنیم

سالیانه به بهانه کاشت سبزه عید حجم زیادی گندم، عدس و … که با صرف منابع ارزشمند همچون آب شیرین تولید شده است، در پایان نوروز روانه سطل زباله می‌شود

    مصرف سالانه ۲۳۸۱۲۰۰۰ خانوار ایرانی، ۱۱ میلیون تن گندم است که اگر هر خانوار ۲۰۰ گرم گندم برای سبزه مصرف کند، ۴٫۷ هزار تن گندم معادل گندم مصرفی ۱۰ هزار و ۳۰۰ خانوار ایرانی در سال هدر میرود

فهرست