ورزشگاه امام رضا (ع) نامزد زیباترین ورزشگاه سال ۲۰۱۷ جهان مجهز به دیگ چگالشی ولف آلمان - مشاوران بهسازی، نوسازی انرژی فهرست