مشاوران بهسازی، نوسازی انرژی - گروه مبنا
empp2

فعالیت های گروه مبنا

zero-logo2

معرفی پروژه ساختمان انرژی صفر

پروژه طراحی و اجرای اولين ساختمان انرژِی صفر ايران در سال ۱۳۹۱ از سوی پژوهشگاه مواد و انرژی تعريف شده و طراحی و اجرای آن در قالب EPC به شركت مشاوران بهسازی نوسازی انرژی (مبنا) واگذار گرديد. ساختمان های انرژی صفر خالص به ساختمان هايی اطلاق می شود كه خالص مصرف انرژی ساليانه آن صفر باشد.

ورود به سایت

با ما در کانال تلگرام همراه باشید

Telegram.me/mabnahvac