استخدام - مشاوران بهسازی، نوسازی انرژی

استخدام

Home استخدام

گروه شركت‌هاي مبنا، فعال در حوزه‌هاي انرژي و تاسيسات ساختماني، جهت تصدي پست‌هاي سازماني ذيل از افراد خلاق، داراي تجربه، انگيزه و روحيه كار تيمي بالا و دانش آموخته از دانشگاه‌هاي معتبر جهت فعاليت در محيطي پويا و سازنده دعوت به همكاري مي‌نمايد.
لطفاً در موضوع ايميل عنوان شغل ذكر گردد در غير اينصورت ترتيب اثر داده نخواهد شد.

آدرس ایمیل: job@mabnaco.net

cv2-96